Bir öğretmenin sahip olması gereken yeterlilikler nelerdir?

Öğretmenlerin iletişim ve iş birliği konusunda gerçekleştirmesi gereken roller:

  • Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili biçimde kullanmak.
  • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen göstermek.
  • İnsan ilişkilerinde empati ve hoşgörüyü esas almak.
  • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açık olmak.

Öğretmenlerin hangi alanlarda mesleki anlamda yeterli olması beklenir?

Öğretmenler mesleki anlamda genel kültür ve genel yetenek bilgisi, mesleki bilgi ve alan bilgisi olmak üzere üç ana alanda yeterli bilgi ve beceri- lere sahip olmalıdır (Demirel, 1999: 192).

Sınıf öğretmenliği ne zaman 4 yıllık oldu?

Tüm seviyelerdeki öğretmenlerin en az lisans öğrenimi görmelerini öngören 23.5.1989 tarih ve 89.22.876 sayılı YÖK kararıyla iki yıllık Eğitim Yüksek Okullarının öğrenim süresi 1989-90 öğretim yılından itibaren 4 yıla çıkarılmış; 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla da Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Bölümü …

Öğretmenlik mesleği Uzmanlık Programı Kaç yıl?

Yüksek Lisans programı olarak uygulanacak Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı tezsiz olarak 2 yıl uygulanacak ve öğretmenlik için ilerleyen birkaç yıl içerisinde tüm adaylardan bu şart istenecek.

Nitelikli ve mesleğinde yeterli bir öğretmen nasıl olmalıdır?

Araştırmada öğretmen adayları tarafından nitelikli bir öğretmende bulunması gereken kişisel özellikler içinde anlayışlı olması, mesleki özellikler içinde öğretmenin bütün öğrencilerine eşit davranması, mesleki gelişime ilişkin özellikler içinde öğretmenin kendini sürekli geliştirebilmesi, mesleki yeterlikler içinde …

Öğretmenlerin yeterlik alanları hangi boyutlarda ele alınır?

Ana yeterlik alanlar ise şunlardır (MEB, 2006, s.1-2); (i) Kişisel ve meslekî değerler – Meslekî gelişim, (ii) Öğrenciyi tanıma, (iii) Öğrenme ve öğretme süreci, (iv) Öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme, (v) Okul-aile ve toplum ilişkileri, (vi) Program ve içerik bilgisi.

Etkili bir öğretmenin özellikleri neler olmalıdır?

Buna bağlı olarak, genel çerçevede tanımlanabilecek ideal ve etkili öğretmenin 7 temel özelliğini şöyle sıralayabiliriz.

  • Alan bilgisi güçlü olmalı
  • Derin düşündürme becerisi olmalı
  • Pozitif ve motive edici bir enerjisi olmalı
  • Espri algılama ve yapma yeteneği olmalı
  • İnsani değerleri yüksek olmalı

Öğretmen yetiştirme işi kaç yılında üniversitelere devredilmiştir?

1980’lere kadar öğretmen yetiştirme işini Millî Eğitim Bakanlığı yaparken, 1982’den itibaren öğretmen yetiştirme işi üniversitelere devredilmiştir. Bu uygulama öğretmen kaynağının birleştirilmesi açısından çok önemli bir gelişmedir.

Eğitim fakülteleri ne zaman 4 yıl oldu?

23.5.1989 tarihinde, Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla iki yıllık Eğitim Yüksek Okullarının öğrenim süresi 1989-90 öğretim yılından itibaren 4 yıla çıkarılmış ve daha sonra da 3.7.1992 tarihinde Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Bölümü haline getirilmişlerdir.