Bir insana iftira atmanın cezası nedir?

Basit iftira suçu cezası, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 267/1). Nitelikli iftira suçu işlenmesi halinde suçun cezası yarı oranında arttırılır. Yani fail, iftira suçunun maddi delillerini de kendisi üretirse suçun basit halinin cezası yarı oranında arttırılacaktır (TCK md. 267/2).

İftira atan kişiye dava açılır mı?

İftira atan kişilere iftira davası açmak için iftira suçunun işlenmiş olması gerekmektedir. İftira atılan kişinin bu konuda dava açabilmesi için, iftira atanın ”hukuka aykırı bir fiil işlemediğini bildiği durumlarda” iftira atması gerekmektedir. Belirsiz olarak fiil isnat etmek, iftira suçu kapsamında değildir.

İftira suçu memuriyete engel mi?

Bu kapsamda iftira suçunun katalog suçlardan olmaması nedeniyle kişinin iftira suçunu işlemesi halinde memuriyete girmesinde herhangi bir engel olmayacaktır.

İftiraya uğrayan nasıl ifade vermeli?

İftira suçuna maruz kalan kişi, iftiraya uğradığını kanıtlayacak delillerle birlikte asliye ceza mahkemesine dilekçe yazmalı, dilekçesinde incelenmesi gereken konuları açıkça ifade etmelidir.

Iftira eden kişiye ne denir?

İftira eden kimseye “müfterî” denir. Ayrıca iftira etmek, aldatmak manasında “e.f.k” sülâsisinden masdar olarak “ifk” ve “b.h.t”sülâsîsinden mastar olarak da “bühtan” kelimesi kullanılmaktadır. Kur’an-ı Kerim, Peygamberlerin kıssalarını naklederken zaman zaman onların maruz kaldığı iftiraları da bildirir. Meselâ, Hz.

Dedikodu yüzünden dava açılır mı?

Yargıtay aldığı yeni karar ile birlikte dedikodu yapılmasını kişilik haklarına saldırı olarak tanımladı ve bu doğrultuda manevi tazminatların karar kesinleşme sürecine girmeden icra edilebileceğinin altını çizdi.

Ertelenmiş bir ceza memuriyete engel mi?

Hapis Cezasının Ertelenmesinin Memurluğa ve Diğer Kamu Görevlerine Etkisi. Hapis cezasının ertelenmesi halinde dahi ortada bir mahkumiyet hükmü vardır. Hakkında ceza erteleme kararı verilen kişinin cezası 1 yıldan fazla ise, ceza infaz edilene kadar memuriyet veya milletvekilliği gibi kamu görevlerine aday dahi olamaz.

Yüz kızartıcı suçtan Hagb memuriyete engel mi?

Yüz kızartıcı suçlar DMK m.48’e göre memuriyete engeldir ancak hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlarının kişi hakkında bir hüküm doğurmaması ve ilgili savcı ve hakim dışında kimsenin erişimine açık olmaması gerekçeleriyle; sırf “yüz kızartıcı suçlardan alınmış bir HAGB kararı” güvenlik soruşturmasının …

İftira atan kişiye ne denir?

Isnat ve iftiralara karşı koruma nedir?

Devlet Memurları Kanununun 25. maddesi ile devlet memurlarının haksız isnat ve iftiralara karşı korunması amaçlanmıştır. Haksız isnatların ve iftiraların soruşturma veya kovuşturma sonucu asılsız olduğu sabit olursa bu durumda suç duyurusunda bulunulması zorunludur.

Iftira atan kişiye ne denir?