Bir araştırma yazısı yazılırken etik kurallar nelerdir?

Araştırma Etiği Nedir?

  • İlk kural açıklıktır.
  • Dürüstlük ve gerçeklik: Araştırmacı bulgularını uydurmamalı, başka bir yerden çalmamalı ya da yanlış yorumlamamalıdır.
  • Araştırmacının ilgilendiği objeye veya konuya bir zarar vermemesi gerekir.

Bilimsel araştırmanın ilk aşaması nedir?

Araştırma yapılacak konu hakkında problemin belirlenmesi. Belirlenen problem hakkında gözlemler yapılarak bilgiler elde edilmesi. Yapılan gözlemler ve deneyler sonucunda verilerin toplanması Problemlerin çözümü için sunulan geçici hipotezlerin belirlenmesi.

Bir bilimsel araştırma nasıl yapılır?

Bilimsel yöntem yansız, nes- nel, mantıklı olmalı ve varsayımı doğrulayabileceği gibi yanlış da çıkarabilecek nitelikte olmalıdır. Araştırma deseni planlanırken varsayımı sınamak için gerekli verilerin nasıl toplanacağı belirlenmeli, değişkenler değerlendirilmeli ve çözümlenebilecek nitelikte veri elde edilmelidir.

Araştırma etiği nedir kısaca?

Araştırma etiği; araştırmanın gerçekçi ve etkin olarak ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarlanmasına; katılımcıların bütünlüğünü koruyarak yürütülmesine; sonlandırılmasına ve çalışma sonuçlarının dürüstçe yayınlanmasına rehberlik edebilen çeşitli etik gereklilikler sunarak, insanlar üzerinde araştırmaların ahlaki …

Bir araştırmanın bilimsel nitelik taşıyabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir?

Bir araştırmanın bilimsel bir nitelik taşıyabilmesi için; • amacı (o konuda var olan bilgiyi genişletmek), yöntemi (planlı, kuralları olan sistematik bir süreç), • sonucu (özgün, ilk kez ortaya çıkıyor olmalı), olması gerekir (Erman, 2009).

Bilimsel bir araştırmanın son basamağı nedir?

Bilimsel yöntem, – Problemin veya sorunun belirlenmesi – Araştırma( veri toplama ) – Hipotez – Deney – Sonuç ve değerlendirme basamaklarından oluşur..

Bir araştırmanın bilimsel olabilmesi için neler gereklidir?

Hipotez verilere aykırı olmamalı • Probleme çoğunu da kapsamalıdır. – Hipotez verilere aykırı olmamalı – Probleme çözüm önermiş olmalı – Yeni gerçeklere ve tahminlere yol açabilmeli – Deney ve gözlemlere açık olmalıdır.

Neden bilimsel araştırma yapmak gerekir?

Doğru, güvenilir ve herkes tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde oluşturulan bilimsel araştırmaların temel amacı etrafımızda olup bitenleri bu çerçevede kavrayarak bunların asıl kaynağını bulmak ve neden sonuç ilişkisiyle izah etmektir.

Iyi bir bilimsel araştırma hangi özelliklere sahip olmalıdır?

 Araştırma problem çözmeyi amaçlar  Problemlere güvenilir çözümler bulmalıdır  Gözlenebilir, ölçülebilir verilere dayalı olmalıdır  Yapılan gözlem ve tanımlar doğru olmalıdır  Yapılan araştırmada kişisel yanlılık yok edilmelidir.