Bir apartmanın ortak yerlerinde kat maliklerinin mülkiyeti hangi tür mülkiyettir?

Söz konusu bağımsız bölümlerin birlikte oluşturduğu yapıya ilişkin mülkiyet hakkı kısaca “kat mülkiyeti” olarak anılmakta ve bunlara ilişkin düzenlemeler ise hukuken 634 sayılı “kat mülkiyeti kanunu” kapsamında değerlendirilmektedir.

Binada ortak alan nedir?

Ortak kullanım alanları, ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinin dışında kalan, ortaklaşa kullanıma açık olan kullanım alanlarına denir.

Kat malikleri kaç kişiye vekalet verebilir?

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

634 sayılı kanun nedir?

Madde 1 – Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından , bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

Bahçe ortak kullanım alanı mıdır?

Ortak bahçenin nasıl kullanılması gerektiği Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça belirtiliyor. Kanunda belirtilene göre, bahçe katındaki daire sahiplerinin tapusunda bahçenin kullanımıyla ilgili herhangi bir bilgi yoksa burası ortak alan olarak kabul ediliyor.

Teras kat ortak kullanım alanı mıdır?

Kat mülkiyeti kanunu gereğince; çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, apartman ortak kullanım alanları arasında bulunur.

Kat maliki kime vekalet verebilir?

Kat maliki kimlere vekalet verebilir?: Bir kat maliki diğer kat maliki veya 1. derece akrabası tarafından temsil edilebiliyor. Vefat eden kat malikini ise veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi temsil ediyor….

Kat mülkiyeti Kanunu neleri kapsar?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 1. maddesine göre; “tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir” şeklinde ifade edilmiştir.

Kat maliki üyelerinin hakları nelerdir?

Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.

Bina arka bahçesi ortak alan mıdır?