Bina yöneticisi ne iş yapar?

Apartman ile ilgili yetki ve sorumluluklara sahip olan kişiye apartman yöneticisi deniyor. Kat maliklerinin oy birliğiyle seçilen apartman yöneticisi; gayrimenkulün bakım, onarım gibi işlerinin organize edilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde takip edilmesi sorumluluğunu alıyor.

Apartman yönetici yardımcısının görevleri nelerdir?

Yönetici yardımcısı, yöneticinin apartmanda bulunmadığı zamanlarda yöneticinin görevlerini devam ettirmek ile yükümlüdür. Vekil yönetici olarak görevini sürdürmeye devam etmektedir. Aynı zamanda yöneticiye de üstlenmiş olduğu görevler konusunda yardımcı olmakta, gerekli desteği de sağlamaktadır.

Apartman Yöneticiliği devri nasıl olur?

Profesyonel Bina Yönetimine Devir Nasıl Olur?

  1. Yine normal yönetici seçilirken yapıldığı gibi kat malikleri kurulunun toplanması için duyuru yapılarak başlanır.
  2. Kat malikleri kurulu toplanır.
  3. Yeterli çoğunluğun sağlanamadığı durumda ise ikinci toplantı 15 gün sonra gerçekleştirilir.

Binada yönetici olmak zorunda mi?

Kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre, bir anagayrimenkulde sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölümün olması durumunda yönetici atanması zorunlu oluyor.

Binada uyulması gereken kurallar nelerdir?

Apartmanda Uyulması Gereken Kurallar

  • Olabildiğince komşuları rahatsız edebilecek gürültülere sebebiyet vermekten kaçının.
  • Dairelerde müzik çalma süresi günde en fazla bir saat olup 20.00 – 09.00 ve 13.00 – 15.00 arasında yapılmamalıdır.
  • Her türlü çöp (kül, şişe, teneke kutu, mutfak çöpü vs.)

Apartman yöneticiliği nasıl yapılır?

Genelde bina içerisindeki katsayısı ve kat malikleri üzerinden yönetici ya da yönetim kurulu belirlenir. Bu bağlamda eğer 1 kişi seçilmiş ise o kişi apartman yöneticisi olarak görev alır. Ancak daha yüksek sayıdaki kat malikleri olan binalar için 3 ya da daha fazla kişi üzerinden yönetim kurulu oluşturulur.

Apartman kurallarını kim belirler?

Apartmanda uyulması gereken kurallar, Kat Malikleri Kurulu toplantılarında belirlenebiliyor; kat malikleri; tüm apartman sakinlerine apartman kuralları maddeleri ni bildirilmesi ve uygulamaya koyması için apartman yöneticisine yetki verilebiliyor.