Bilgi türleri kaça ayrılır?

Bu nedenle bilgi, ait olduğu alan, elde edilişi, özne nesne ilişkisi ve bilgi aktı açısından çeşitli türlere ayrılır.

 • Gündelik bilgi.
 • Teknik bilgi.
 • Sanat Bilgisi.
 • Dini bilgi.
 • Bilimsel bilgi.
 • Felsefî bilgi.

Bilgi türleri nelerdir örnekler?

Bilgi Çeşitleri Nedir

 • Gündelik bilgi. Sadece duyu organları aracılığıyla dış dünyanın açıklanma biçimidir.
 • Teknik bilgi. İnsanın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla araç gereç yapımı ile ilgili bilgidir.
 • Sanat Bilgisi.
 • Dini bilgi.
 • Bilimsel bilgi.

Gundelik bilgi nedir ve özellikleri?

Gündelik bilgi, yaşantılardan elde edilen pratik bilgilerdir. Bu bilgi belli bir yönteme dayanarak, neden-sonuç ilişkisi sonunda elde edilen genel geçer bilgi değildir. İnsan yaşamını kolaylaştıran ve sürdüren bu bilgi türü, sahip olduğumuz en eski bilgi çeşididir.

Temelinde iman olan bilgi türüne ne denir?

b) Dinsel Bilgi: Özne ve nesne arasındaki bağ, ilahi bir varlık tarafından belirlenen bir inanç sistemine dayanarak elde ediliyorsa bu tür bilgi dinsel bilgidir. Dinsel bilgi, belirli bir din temeli üzerine evreni, insanı ve toplumu açıklayan “değişmezlik” ve “kesinlik” nitelikleriyle örtüştürülen bilgi türüdür.

Kaç türlü bilgi vardır?

Pears’a (1971:96) göre bilginin üç türü vardır: olguların bilgisi, tanıma yoluyla elde edilen bilgi ve şeylerin nasıl yapılacağının bilgisi.

Felsefi bir bilgi ne tür bir bilgidir?

6. Felsefi Bilgi: Özneldir (subjektiftir). Evrensel bir bilgidir. Felsefe bilim değil, disiplindir. Sistemlidir.

Bilimsel bilgi türleri nelerdir?

Deney ve gözlem yoluyla elde edilen, bütüncül ve evrensel enformasyonlar bilimsel bilgi olarak adlandırılır….

 • Nesneldir: Bilimsel bilgiler kişiden kişiye göre değişmez.
 • Gözlemlenebilir:
 • Değişebilir:
 • Eleştireldir:
 • Bütüncüldür:

Bilgi nedir 9 sınıf?

Bir iş ya da bir konu hakkında bilinenlere bilgi denir. İnsan, araştırma ve öğrenme içgüdüsünü gidermek, hayatını sürdürebilmek, sayısız ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceğini güvence altına almak için öğrenmek, kısaca her şey hakkında bilgi edinme ihtiyacındadır.

Gundelik bilgi nedir din kültürü?

2 1-) Gündelik Bilgi (Empirik Bilgi) : İnsanların pratik ihtiyaçlarını karşılamak için, kendi deneyimleriyle elde ettikleri sıradan bilgilerdir.

Genel geçer bilgi ne demek?

[1] Toplum tarafından kabul edilen, hemen herkesçe benimsenen. [2] Belli önkoşullar yerine geldiğinde her durum ve her bağlamda geçerli olan.

Taklidi iman ne demektir?

Taklidi iman, kişinin delillere dayanmaksızın, ana-babadan veya çevresindeki insanlardan görerek ve öğrenerek iman etmesine denir. Bir nevi kişinin İslam toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak oluşan imandır. Tahkiki iman ise, delillere, bilgiye, araştırmaya ve kavramaya dayalı olan imandır.

İman bilgi ilişkisi kısaca nedir?

İslam açısından, iman ile bilgi birbirini dışlamak bir tarafa, birbirini gerektirmektedir. Hıristiyan filozof Aquinas’a göre iman, bilgi ile kanaat arasındadır. Bilgi değildir çünkü bilgiyi kabul edip etmeme özgürlüğüne sahip değiliz halbuki iman edip etmeme özgürlüğüne sahibiz. Diğer taraftan iman kanaat de değildir.