Bildiri nasıl yazılmalı?

Özeti iyi yazılmamış bir bildirinin içeriği çok güzel de olsa kabul edilme olasılığı düşüktür. Özette kesin cümleler olmalıdır. bildirinin en can alıcı noktalarına yer verilmelidir. Çalışmanın özgün yanlarına, diğer çalışmalardan farklarına ve kısaca getirilen yeniliğe yer verilmelidir.

Bilimsel bildiri nedir?

Araştırmacıların kendi alanlarıyla ilgili bir konuda, yenilik getirmek, özgün bir buluşu ortaya koymak ve akademik amaçlı bir toplantıda sunmak üzere, bilimsel bir dille hazırladıkları sunum bildiri ya da tebliğ olarak adlandırılır.

Bildiri sunulan konuşma türleri nelerdir?

Söylev (Nutuk)

 • Konferans.
 • Sempozyum.
 • Açık Oturum.
 • Panel.
 • Forum.
 • Seminer.
 • Sunum.
 • Bildiri nedir nasıl olur?

  Bildiri, üzerine çalışılan bir fikrin veya projenin belirli kurallar çerçevesinde hazırlanarak, kongre, konferans veya sempozyum gibi çalışmanıza ilgili kişilerin bulunduğu bir ortamda bilimsel bir üslupla sunulan çalışmalardır.

  Tam bildiri metni nasıl yazılır?

  Tam metin bildiriler MS Word (docx) biçiminde, A4 ebadında (21 cm x 29,7 cm), dikey, kenar boşlukları 2,5 cm bırakılarak yazılmalıdır. Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

  Poster Bildiri nasıl yapılır?

  1. Posterin genel olarak tasarımında istenen şablon kullanılabilir.
  2. Poster başlığı en fazla 90 punto büyüklükte olmalıdır.
  3. Posterin diğer başlıkları en fazla 40 punto büyüklükte olmalıdır.
  4. Posterin yazar adları ve diğer bilgileri en az 18 punto büyüklükte olmalıdır.
  5. Metin yazıları da 18 puntodan az olmamalıdır.

  Sempozyum Nedir Özellikleri Nelerdir?

  Sempozyumun Özellikleri

  • Bilimsel ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer.
  • Konuşmacılar konuyu kendi uzmanlık alanları açısından ele alır.
  • Amaç konuyu tartışmak değil, olumsuz ve olumlu yönleriyle değerlendirerek gerekli çözümleri üretmektir.
  • Bir başkan tarafından yönetilir.
  • Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişir.

  Bildiri tam metin nasıl yazılır?

  Tam metin nasıl yazılır?

  Bildiri kaç kelime olur?

  Bu nedenle şablonun ikinci kısmında yer alan bildiri özeti metni, yazar bilgileri olmaksızın sayfa başından başlatılmalıdır. Bildiri özetleri en çok 300 kelime olmalı ve en çok 6 anahtar sözcük belirtilmelidir. Bildiri özetleri, 12 punto Times New Roman yazı tipinde ve çift satır aralığında yazılmalıdır.