Bilançoda hangi kalemler yer alır?

1.Bilanço Kalemleri.

 • A- BİLANÇO Hesapları,
 • B- GELİR TABLOSU Hesapları,
 • C- MALİYET Hesapları’dır.
 • 1- DÖNEN VARLIKLAR.
 • 2- DURAN VARLIKLAR.
 • 3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.
 • 4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.
 • Bilançolarda işletmelerin sahip oldukları varlıkların gösterildiği tarafa ne ad verilir?

  İşletmelerin sahip olduğu bu varlıklar (mevcutlar) ve hak ettikleri alacaklar bilançonun sol tarafında gösterilir.

  Bilançoda yer alan hesaplar nelerdir?

  Ana hesap grupları aşağıda gösterildiği gibi isimlendirilir:

  • Dönen varlıklar,
  • Duran varlıklar,
  • Kısa vadeli yabancı kaynaklar,
  • Uzun vadeli yabancı kaynaklar,
  • Öz kaynaklar,
  • Faaliyet hesapları,

  Bilançonun bölümleri nelerdir?

  Bilanço 3 temel bileşenden oluşmaktadır bu bileşenler: Varlıklar, yükümlülükler ve öz kaynaklardır.

  Bilançonun aktifinde varlıklar hangi esasa göre sıralanır?

  Aktif hesaplar bu gruplar itibariyle likidite sırasına göre bilançoda yer alır. En likit kıymet aktif tablosunun ve dönen varlık grubun en üstünde yer alır. İşletme varlıkları daha az likide doğru sıralanmaya devam olunur.

  Bilanço bir fotoğraftır ne demek?

  Bilanço bir işletmenin bir anlık fotoğrafıdır diyebiliriz. Vergi hesaplayabilmek için yıl sonunda işletmenin durumunu, yani kâr mı zarar mı ettiğini gösteren belge olan gelir tablosu hazırlanır ve yanı kâr veya zarar rakamı bilançoda da yer alır.

  Bilançonun pasif tarafı nedir?

  Bilançonun biçiminde dört bölüm bulunmaktadır.  Pasif: Bilançonun sağ tarafında, işletmenin kaynaklarını (sermayesini ve borçlarını) gösteren kısımdır.  Bilanço Dipnotları: Bilanço dipnotları ise bilançonun daha iyi anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için gerekli açıklamaların yazıldığı bölümdür.

  Aktif ve pasif varlıklar nelerdir?

  Bilançonun aktif bölümü işletmenin nakit gibi likit varlıkları ile, alacaklarını, maddi taşınır, taşınmaz gibi varlıklarını göstermektedir. Bu varlıkların edinilmesi için kullanılan borçlar ve işletmeye konulan sermaye ise “pasif” bölümde gösterilir.