Avukatlara seyahat kısıtlaması var mı?

İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi ekinde yer alan MUAF YERLER VE KISILER listesinin 33. ve 34. maddeleri uyarınca, ‘ Yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla, avukatların ve avukat stajyerlerinin; sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu hallerde …

Adli yardım avukatı ne yapar?

Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.

Avukat neyi savunur?

Avukat, yargı önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen mesleki unvandır. Avukat kelimesi Latince kökenli olup, tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse, savunucu anlamlarına gelmektedir.

Avukatlar kapanmadan muaf mı?

Adalet Bakanlığı, yargısal faaliyetleri icra eden avukatların tam kapanma sürecinde kısıtlamaya tabi olmayacağını bildirdi.

Avukatlar yasaktan muaf mi?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişilerin listesinde avukatlar ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların kısıtlamadan muaf olacak olacak.”

Adli yardım parası nasıl alınır?

Adli yardım başvuruları Baromuz Adli Yardım Bürosu’na yapılmaktadır. Büroda istemciyle görüşülerek başvuru formu doldurulur ve istemin neye ilişkin olduğu tespit edilir. Görüşme sırasında istemciyle ilgili kişisel bilgilerin yanında talebine ilişkin hukuki niteleme de yapılmaktadır.

Adli yardım talebi neleri kapsar?

Adli Yardım, mali gücü yetersiz olanların dava açma hakkından yoksun kalmaması için getirilmiş bir ilkedir. Mali olanakları yetersiz kişilerin dava harç ve masraflarından muaf tutulması ve kendisi için baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesidir.