Askerlik kaç yaşına kadar ertelenir?

Sağlık raporu alındıktan sonra belge tekrar şubeye teslim edilir ve kişi lise mezunu ise üç sene, üniversite mezunu ise 2 sene askerliği tecil edilmiş olur. Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebilirler.

Çalışan kişi askerliği erteleyebilir mi?

d. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve hizmetine ihtiyaç duyulan kamu personelinden, görevinin özelliği sebebiyle yurt dışına görevlendirilen yükümlülerin askerlikleri, görevlendirildikleri tarihten itibaren ve yurt dışı görev süresi kadar ertelenebilir.

Kaç defa tecil hakkı var?

normalde 35 yaşa kadar tecil hakkı var. ancak azami öğrenim süresi olan 3 yılda (tezli ve tezsiz için aynıdır) yüksek lisans bitirilemezse tecille ilgili bütün haklar ortadan kalkıyor ve ilk cepte askere gitmek durumunda kalıyorsunuz (yaşınız ne olursa olsun).

2 üniversite askerlik tecil olur mu?

Açık öğretim fakültelerini ilk üniversite olarak okumanız durumunda askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz fakat ikinci üniversite olarak başka bir üniversite okumak askerliği tecil ettirememektedir. 2. Üniversiteyi okumak askerlik tecili için yeterli değildir. Fakat yüksek lisans yaparsa askerliği erteleyebilir.

Askerlik tecili nasıl uzatılır?

Askerlik şubesine giderek askerliğinizi ertelemek istediğiniz belirtmeniz gerekmektedir. Lise ve dengi okul mezunları askerliklerini 3 sene mazeretsiz olarak tecil ettirebilmektedirler. Üniversiteyi bitirip ilgili yüksek öğrenim kurumu ile tüm ilişkisini kesen kişiler askerliği 2 sene süre ile tecil ettirilebilir.

Askerlik para cezası nasıl silinir?

bu durumda yapmanız gereken askerlik şubesine gidip askere zamanında katıldığınıza dair bir belge almak ( kolayca veriyorlar ) ve o belge ile borcunuzun takibinin yapıldığı vergi dairesine ( edevletten görülebiliyor ) başvurmak. borcunuzun yarısı anında siliniyor ve diğer yarısını ödeyerek kurtuluyorsunuz.

Askerliği Kimler erteleyebilir?

İlk şartlardan birisi de, askerlik dönemi gelen kişilerin öğrenci olmasıdır. Öğrenci olan kişiler, askerliğini kolayca tecil ettirebilir. Lise veya üniversiteden yeni mezun olan bireyler de, bir süre askerliğini tecil ettirebilir. Devlet tarafından yeni mezun olan kişilere belirli bir süre verilir.

Sözleşmeli öğretmenlik askerlik erteleyebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenler diledikleri takdirde askerliklerini sözleşme bitimine kadar erteleyebilirler. Aday öğretmenlerin askerlik erteleme talebi için bağlı bulundukları il ya da ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuru yapmaları ve yazılı olarak taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

Herkesin tecil hakkı var mı?

Askerlik yaşı geldiği hâlde, eğitim sebebiyle askere gidemeyen kişiler askerlikte tecil hakkını kullanabilir. Bu durum herkes için genel kabul görmüş bir durumdur. Eğitim sebebiyle askerlik tecilinde örgün eğitim ya da açık öğretim fark etmez. Her iki sistemde yer alan bireyler askerliğini erteletebilir.

Hangi durumlarda askerlik tecil edilir?

Açıktan okurken askerlik tecil olur mu?

Açık Öğretim Fatülkesi (AÖF) askerlik tecil için okuduğunuz bölümün 2 yıllık yada 4 yıllık olması fark etmiyor. Bütün AÖF bölümleri için öğrenciliği devam eden bir öğrencinin 28 yaşını tamamladığı yılın sonuna kadar erteleme hakkı vardır.

AÖF kayıt olunca askerlik tecil olur mu?

Bu kapsamda; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilere 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar erteleme talep gönderilecek olup yaşını dolduran öğrencilere erteleme talebi gönderilmeyecektir. İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, askerlik tecil işlemlerinden yararlanamaz.