Araştırma problemi belirlerken dikkat edilmesi gereken ölçütler nelerdir?

Uzmanlarla görüşerek muhtemel araştırma konularına ilişkin ihtiyaçlar ya da uygulamayla ilişkin sorunlar sorunlara yönelik fikir edinmek,

 • Araştırılacak konu yeni özgün ve araştırmaya değer yani önemli olmalıdır.
 • Konu, belirgin temel teorik bilgiler açısından anlamlı olmalı, teoride yeri bilinmeli,
 • Araştırmada problem cümlesi nasıl yazılır?

  Araştırma probleminin ifade edildiği problem cümlesi, soru cümlesi şeklinde yazılmalıdır. Problem cümlesinin açık olması, konuyu tam olarak belirtmesi, konuya uygun olması ve konuyu sınırlayabilmesi gerekir.

  Problem çözme nasıl bir davranıştır?

  Problem çözme, hedefe yönelik (goal-directed) davranıştır. Hamlelerin uygulanmasını mümkün kılan alt hedefleri içerir. Böylelikle hedefin tamamı alt hedeflere ayrıştırılır ve bu alt hedefler arasında hamleler uygulanır, problemin çözümü gerçekleşir.

  Bilimsel araştırmada problem nedir?

  çalışılan, planlama yapılan soruna ‘araştırma problemi’ denir. probleminin alt problemleri olarak düşünülebilir. Problemi çözmek için cevaplandırılması gereken sorulardır.

  Araştırma konusu belirlerken nelere dikkat edilmelidir?

  Araştırmacı konuyu belirlerken dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bunlar; i) Orijinallik; Araştırma bilime bir yenilik getirmeli, bilinenlerin tekrarı olmaktan kaçınılmalıdır. Araştırmanın bilime katkı sağlaması için bilinmeyenleri keşfedici, sorunlara çözüm üretici veya bilinenleri geliştirici olmalıdır.

  Hipotez oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  Hipotezin Başlıca Özellikleri

  • Eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır.
  • Yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.
  • Probleme çözüm önermelidir.
  • Deney ve gözlemlere açık olmalıdır.
  • Yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır.

  Tez de problem nedir?

  Problem, araştırmanın değişkenlerini, evrenini, konunun araştırılabilir olduğunu Page 5 2 gösterecek şekilde soru cümlesi olarak değil cümle olarak ifade edilir. Alt problemler, soru cümleleri ya da sınamayı amaçladığı denenceler (hipotezler) biçiminde oluşturulabilir.

  Araştırmada amaç nasıl yazılır?

  Dolayısıyla araştırmanın amacının açık ve net bir şekilde ifade edilmesi önemlidir. Araştırmanın amaç kısmı yazılırken, öncelikle genel bir amaç yazılır, ardından alt amaçlara yer verilir. Genel ve alt amaçlar, düz cümle olarak belirtilebileceği gibi, soru cümlesi veya hipotez şeklinde de yazılabilmektedir.

  Problem çözme ne işe yarar?

  Problem çözme sadece karşılaşılan belirli bir zorluğun ya da güçlüğün üstesinden gelmek için değil yeni problemlerin oluşturulması, ileri çalışmaların yapılması ve buluşların gerçekleştirilmesi için de en temel gereksinimdir.

  Problemin tanımlanması ne demek?

  Problem tanımı, araştırmanın önceki araştırma ve kurama atıfta bulunarak oluşmuş gerekçenin gösterildiği bir paragrafta sunulmalıdır. Gerekçeyi oluşturan paragrafı araştırma araştırmanın amacını oluşturan bir paragraf izler; bu paragrafı da araştırma soruları ya da alt soruları izler (Balcı, 2011:63).

  Bir araştırmada problem ne demektir?

  Bir araştırma raporunun giriş bölümünde yer alan problem, amaç (hipotez; denence veya soru cümleleri), önem, varsayımlar (sayıltılar), sınırlılıklar ve tanımlardır ( Karasar, 2005:54). Karasar (2005: 54), problemi giderilmek istenen her bir güçlük olarak tanımlamaktadır.