Arabama çarptı kaçtı ne yapmalıyım?

Aracınıza çarpıp kaçan aracı gördüyseniz aracın plakasını, modelini, rengini ya da ilgili tespit edilen verileri en yakın polis memuruna ya da jandarmaya bildirmeniz gerekir. Polis tarafından durum tespit edilerek, tutanak tutulur. Kaza sonrası verilen hasarın tespiti için fotoğraf çekilmesi gerekir.

Arabamı vurdum kasko öder mi?

Kaskonun standart teminatları arasında çarpma çarpılma, aracın yanması ya da çalınması gibi durumlar bulunur. Kaskonun, bu teminatların dışında hangi durumları karşılayacağını ise sigortalı belirler. Herhangi bir kazaya karışmanız durumunda sürücü olarak siz kusurlu olsanız dahi, kasko aracınızdaki zararı karşılar.

Kasko ikame araç vermezse ne olur?

Sigorta şirketi tarafından ikame araç hizmetinin sağlanamadığı durumlarda, sigortalı aynı konfor özelliklerinde başka bir araç kiralayabilir. Bu durumlarda gerekli masraflar fatura karşılığında ilgili sigorta şirketi tarafından karşılanabilir.

Ikame araç ücretini kim öder?

Sigortalının farklı sebeplerle ikame aracı geç iadesi durumunda aracın kira bedeli sigortalı tarafından ödenir. İkame araç kullanımı sırasında alınan trafik cezaları, yol ücretleri, köprü ve otoban kullanımları kullanıcı tarafından ödenir.

Kasko karşı tarafı öder mi?

Kasko Sigortaları aracın kendi hasarını karşılar. Ancak trafik sigortası limitlerinden karşı tarafa bir ödeme yapılması gerekir ve limit aşımı söz konusu olursa, Kasko Sigortalarında mevcut olan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı çerçevesinde ek ödeme yapılabilir.

Kasko hangi durumda karşılamaz?

Kasko sigortası poliçede bulunmayan güvence türündeki hasarları karşılamaz. Savaş, istila, düşman hareketleri, darbe, iş savaş, ihtilal, isyan ve ayaklanma gibi durumlarda araçta meydana gelebilecek hasarlar kasko sigortası poliçe kapsamı dışındadır.

Kasko araç vermek zorunda mı?

Kasko sigortası kapsamında ikame araç teminatı; hasar gören aracın onarım süresinin belirlenen onarım süresini aşması sonucu, sigortalının aracını kullanamaması halinde hizmet verir. Bu teminat ile sigorta şirketi tarafından sigortalıya, kendi aracının özelliklerine uygun bir araç verilmektedir.

Ikame araç bedeli nedir?

İkame Araç Bedeli (Araçtan Yoksun Kalma Tazminatı ) Nasıl Hesaplanır? Örneğin; aracınızın onarım süresi yani kaza tarihinden itibaren sizin fiili kullanımınıza sunulması arasında geçen süre 15 gün ve ikame araç bedeli de günlük 150 TL ise; araç mahrumiyet(yoksun kalma) tazminatı 15*150=2250 TL olarak hesaplanacaktır.

Kasko ikame araç ücretli mi?

İkame araç hizmeti, kiralanan şirket tarafından kasko sigortası kapsamında güvence altına alınmışsa; sigortalı araç sahibi tarafından ücretsiz alınabilir. Aynı şekilde, aracın tamiri için de kasko sigortası kapsamında herhangi bir ücret ödenmez.

Arabama çarptı kaçtı ne yapmalıyım?

Aracınıza çarpıp kaçan aracı gördüyseniz aracın plakasını, modelini, rengini ya da ilgili tespit edilen verileri en yakın polis memuruna ya da jandarmaya bildirmeniz gerekir. Polis tarafından durum tespit edilerek, tutanak tutulur. Kaza sonrası verilen hasarın tespiti için fotoğraf çekilmesi gerekir.

Kasko araç değerinin ne kadarını öder?

Hem ikinci el hem de sıfır araçların kasko sigortasında artık poliçeye, sigorta değeri yazılmayacak. Aracın piyasadaki rayiç bedeli esas alınacak, prim de buna göre belirlenecek. Araç çalınır ya da pert olursa; sigorta şirketi, aracın o günkü piyasa rayiç bedelini sigortalıya ödeyecek.

Kazada kusurlu olsak bile trafik sigortası hasarı karşılar mı?

Sigortalı aracın sahibinin kazaya sebebiyet vermesi ve kusurlu olması durumunda, kendi hatasına denk gelen tazminat talepleri teminat kapsamında değildir. Zorunlu trafik sigortası yalnızca üçüncü şahısların maddi ve bedeni zararlarını karşılamak için kullanılabilir.

Hasar kaydı neye göre çıkar?

Kaydın belirlenmesi için eksperin raporlaması önem taşır. Hasarın değeri aracın kazaya karıştığı tarihteki piyasa değerini karşılıyorsa veya daha üst seviyede ise araç kayıtlara ağır hasarlı olarak geçer. Eğer aracın piyasa değeri sigorta şirketi tarafından sürücüye ödenirse araç pert olarak trafikten çekilir.

Yandan vuran araç suçlu mudur?

‘ veya ‘Yandan vurmanın açıklaması olamaz. ‘ gibi genellemeler büyük oranda doğru olsa da her senaryoda işlemeyebilir. Örnek vermek gerekirse, yeşil ışıkta duran bir sürücüye arkadan vuran araç %50 kusurlu sayılabilir. Veya makas atmakta olan otomobile arkadan ya da yandan çarpmak kusur sayılmayabilir.

Kasko aracın tamamını öder mi?

Kasko sigortası, hazırlanan poliçe kapsamında kaza sonucu oluşan zararın bir kısmını ya da tamamını karşılayabilir. Araç sahiplerinin Trafik Sigortası yaptırması zorunludur. Yani, sürücüler trafik sigortası yaptırmadan aracınızı kullanamıyor ancak, kaskoyla ilgili böyle bir mecburiyetleri yoktur.

Pert olan araç bedeli nasıl belirlenir?

Aracın pert olması konusunda karşılıklı anlaşıldığı takdirde sigorta şirketi azami teminat limitini geçmemek koşuluyla aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç bedelini belirler. Pert bedeli rayiç bedelden düştükten sonra kalan kısmı sigortalıya öder ve hasarlı araç da bu haliyle sigortalıya bırakılır.

Zorunlu trafik sigortası hangi zararları karşılar?

Zorunlu trafik sigortasına sahip aracın bir kazaya karışması durumunda maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere 3 temel teminat, poliçe limitlerine ve zarar görenlerin haklılık payına göre çeşitli oranlarda sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Zorunlu trafik sigortası kazada ne kadar öder?

Trafik sigortası, sigortalı aracın neden olduğu kazalar için, zarara uğrayan kişinin kusur oranına göre tazminat ödemesi yapıyor. Örneğin; bir kaza anında taraflardan biri %30, diğeri %70 oranında kusurluysa, her iki taraf kusuru oranında karşı tarafın hasarını ödüyor.

Rakamsız ağır hasar kaydı nedir?

Bunlardan birinde rakamsız, miktar yazmayan ya da bedelsiz ağır hasar kaydı yazarsa bunun anlamı şudur: Sigorta firması ile araç sahibi anlaşmışlardır ve aracın kasko değeri araç sahibine ödenmiştir. Bu durumda aracın tamiri sigorta firması tarafından yapılacak demektir.

Araca hasar kaydı nasıl işlenir?

Plakayı aracınızın mesaj bölümüne yazarak 5664’e gönderebiliriz. Şasi numarası üzerinden sorgulamalarda ise HASAR S ************** (Yıldız ile belirtilmiş bölüme aracın şasi numarası yazılacak) yazarak 5664’e gönderebiliriz.