Apartmanlarda ortak alan neresidir?

KMK madde 67 ifadesini örneklerle somutlaştırmak gerekirse; toplu yapı içinde kapsama alınan ortak yerler; ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma bakımından zaruri olan temeller, taşıyıcı kolon ve kirişler, asansör, çatı, baca gibi yerler iken, toplu yapı dışında kapsama alınan ortak yerler ise; otopark, bahçe.

1 konutun ortak bölümleri nelerdir?

Ortak Yerler; kat mülkiyetine tabii taşınmazlarda, kişiye ait taşınmazların olduğu bölümler dışındaki yerleri kapsamaktadır. Bahçe, çatı, otoparklar, trafo alanları, girişler bütün bağımsız bölüm sahiplerinin ortak alanlarıdır.

Bir konutun ortak Bölümü Nedir?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarıyan alanlar ortak kullanım alanları olarak karşımıza çıkıyor. Taşınmaz üzerinde bulunan ortak alanların maliki, tüm bölüm malikleri olarak ifade ediliyor.

Evin bahçesi kime aittir?

Kanunda belirtilene göre, bahçe katındaki daire sahiplerinin tapusunda bahçenin kullanımıyla ilgili herhangi bir bilgi yoksa burası ortak alan olarak kabul ediliyor. Bu durumda ise kat malikleri arsa payı oranında bahçeden yararlanma hakkına sahip oluyor.

Apartman ortak alan işgali nereye şikayet edilir?

Yakınma yöntemleri üçe ayrılmaktadır: Belediyeye şikayet etmek, Sulh Ceza Mahkemesi, Kolluk güçlerine şikayet. Bunun dışında apartman sakinleri bir araya gelerek imza toplayabilir ve sorun yaratan kişiyi binadan çıkartabilir.

Merdiven altı ortak kullanım alanı mıdır?

Apartmanda merdiven altı kullanımı nasıl olur? Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince bina boş alanları, sahanlıklar, merdiven altları bina ortak alanları olup kat malik ve sakinleri bu alanları kişisel kullanımları için değerlendiremiyor.

Ortak yer nedir?

Kanuna göre ana gayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında yer alan, ortak kullanım, korunma ve faydalanma gibi fonksiyonlara sahip olan, kat maliklerinin ortak sıfatı ile hisse sahibi olduğu alanlara ortak yerler adı verilir.

Apartmanlarda merdiven altı kime aittir?

Apartmanda kat malikleri, bağımsız bölümleri haricinde kalan ortak alanlarda hep birlikte malik oluyor. Bu yerlerin kullanımından doğan tüm masraflardan apartmandaki tüm malikler sorumlu oluyor. Ancak apartmanda kimi malikler merdiven altını kişiselleştirebiliyor, kendi eşyalarını koyabiliyor.

Apartman sorunları nereye şikayet edilir?

Cevap: Apartmanınızın bulunduğu belediyeye gidip şikayet dilekçesi vermelisiniz. Ayrıca belediye makamının bir üst makamı olan Kaymakamlık’a da ilgili konu için dilekçe verebilirsiniz. Komşuluk haklarınızın zedelenmesinden bahisle de Savcılığa şikayet etme hakkınız vardır.