Anti damping soruşturması nedir?

Anti Damping Soruşturmaları İç piyasada üretim yapan bir şirket ürünün aynısının ithalatçı bir firma tarafından damping ile iç piyasada satıldığını ve bunun bir ülkeye zararının olduğunu tespit ederse, devlete anti-damping uygulaması için başvuru yapabilir ve anti-damping soruşturması açabilir.

Anti damping amacı nedir?

Anti-damping vergisi bazı yurtdışı firmalar tarafından ihracatını arttırmak ve bir üründe haksız rekabet oluşturmak üzere ülkemize gerçekleştirdiği ihracatlara yönelik özel olarak uygulanan indirime (dampinge) karşı alınan vergi türüdür.

Anti damping vergisi ve telafi edici vergide hangi kanun?

3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca, ithalatta haksız rekabet hallerinden damping veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan soruşturma sonucunda damping veya sübvansiyona konu edildiği tespit …

Anti damping vergisi anlaşması hangi kuruluş tarafından hazırlanmıştır?

Söz konusu alan bakımından ulusal yasal düzenlemeler arasında farklılıklar olsa da, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üye her ülke mevzuatının uyumlu olması gereken “GATT 1994’ün VI. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma” (DTÖ Anti-Damping Anlaşması) temel referans noktasıdır.

Fiyatta damping yapmak ne demek?

bi ürünü, dış pazarda iç pazardan daha ucuza satma olayı lakin günlük kullanımda, bir malı piyasa fiyatından daha düşük fiyatla satmak anlamında kullanılıyo. stoğu elden çıkartmak veya pazardan pay kapmak amacıyla yapılır.

Gümrükte damping nedir?

Damping; bir malın ülke içinde satıldığı fiyattan daha düşük bir fiyatla, dış piyasa- larda satılmasıdır.

Anti damping vergisi ve telafi edici vergide hangi kanun uyarınca soruşturma açılır?

Anti Damping Vergisi Dampinge-karşı önlemler yalnızca GATT 1994 Madde VI’da öngörülen koşullarda ve bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak başlatılan ve yürütülen soruşturmalar gereğince uygulanabilir.

Gümrük vergisi usul hükümleri açısından kime tabidir?

Gümrük Kanunu’nda belirtilen; “Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak; bu …

Uluslararası damping uygulaması nedir?

Damping; uluslararası bir sektörden pay elde etmek ya da pazar sürklase etmek hedefiyle ülke içerisinde satılan malların daha düşük fiyatlar ile satılmasıdır. Halk içerisinde bilinen şekli ve en sade tanımı ile malın fiyatını düşürüp satmak olarak tanımlanabilir.

Damping nedir Gümrük?