Anlaşmalara göre işletme türleri nelerdir?

İşletmelerarası anlaşmalar sonucu ortaya çıkan başlıca bütünleşme veya birleşme türleri şunlardır:

 • Centilmenlik Anlaşmaları
 • Konsorsiyumlar.
 • Karteller.
 • Tröstler.
 • Holdingler.

İşletmeler için yapılan genel sınıflandırma türleri nelerdir?

İşletmeler faaliyet alanı, üretim araçlarının mülkiyeti, hukuki yapı, büyüklük ve kullanılan üretim teknolojisi ölçütleriyle sınıflandırılmaktadır. Faaliyet alanı ya da üretilen mal veya hizmet türü açısından işletmeler; sanayi ya da endüstri işletmeleri, ticaret işletmeleri ve hizmet işletmeleri şeklindedir.

Hukuki işletme türleri nelerdir?

4. Bölüm: Hukuki Açıdan İşletme Çeşitleri

 • Tek Kişi İşletmeleri.
 • Şirketler (Ortaklıklar)
 • Kooperatifler.
 • Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri.

Iki veya daha fazla işletmenin tek bir işletme haline gelmesine ne ad verilir?

Şirket Birleşmeleri. Birleşme, adından da anlaşılacağı gibi, iki veya daha fazla işletmenin tek işletme haline gelmesi durumudur.

Birleşme Türleri Nelerdir?

Birleşme iki türlü olur;

 • Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, “devralma şeklinde birleşme”
 • Ticaret şirketlerinin yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri “yeni kuruluş şeklinde birleşme”

Kar kavramı için hangisi söylenebilir?

Dar anlamda kar, herhangi bir dönem içinde fiilen satılan malların satış tutarı ile bu malların maliyet bedeli arasındaki farktır. Geniş anlamda ise, bir işletmenin özvarlığında meydana gelen artış kâr kavramını ifade eder.

İşletmeler ihtiyaç duydukları fonları hangi kaynaklardan sağlar?

Bu kaynaklar kişisel kaynaklar, melek yatırımcılar, arkadaşlar ve akrabalar, kısa vadeli banka kredileri ve satıcılardan oluşur. Büyüme aşamasında firma yeni üretim tesisleri kurmak, yeni makine ve ekipman satın almak, satış gücünü arttırmak ve ar- ge yatırımlarını yapmak durumundadır.

Iki yada daha çok işletmenin finansal ya da teknik yönden bir araya gelmesine ne denir?

Büyüme yollarından biri olan işletme birleşmeleri, iki ya da daha fazla şirketin faaliyetlerinin ekonomik ve hukuksal açıdan birlik haline getirilmesidir. Birleşme genel anlamda iki veya daha fazla işletmenin daha etkin bir ekonomik teşebbüs oluşturma amacıyla bir örgütlenme (organizasyon) altında toplanmasıdır.

Holdinglerin birleşmesine ne denir?

Tekel oluşturmak, piyasayı ve fiyat seviyelerini kontrol etmek amacıyla bir grup şirketin birleşerek veya kaynaklarını bir araya getirerek ortak hareket ettiği oluşuma tröst adı verilir.