Alacaklılar kurulu nedir?

Alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere tavsiyelerde bulunabilir ve kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir. Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir.

Yüzde Konkordatosu nedir?

Uygulamada “YÜZDE KONKORDATOSU” olarak da ifade edilen tenzilat konkordatosunda alacaklılar, borçlu tarafından alacaklarının belirli bir yüzdesinin ödenmesiyle yetinirler. Borcun tamamının ödenmesi isteniyor ve vade talep ediliyorsa vade konkordatosu söz konusu olacaktır.

Konkordato nedir nasıl uygulanır?

Konkordato, borçlunun alacaklılarının2/3’ü ile (bu orana denk gelen alacaklıların alacak tutarının da borçlunun borçlarının 2/3’ü oranında olması gerekir) yaptığı, ticaret mahkemesinin de tasdiki ile geçerlilik kazanan bir anlaşmadır.

Konkordato alacaklılar kurulu kaç kişiden oluşur?

MADDE 10 – (1) Mahkeme tarafından kesin mühlet kararıyla birlikte veya en geç 2004 sayılı Kanunun 299 uncu maddesi uyarınca alacaklıların alacaklarını bildirmesi ve aynı Kanunun 300 üncü maddesi gereğince borçlunun alacaklılar hakkındaki beyanı alındıktan sonra, yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir …

Konkordato Komiserini hangisi görevlendirir?

Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri görevlendirir. Alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirilebilir.

Tenzilât Konkordatosu nedir?

Tenzilat Konkordatosunda; borçlunun alacaklılara olan borçlarından yüzde olarak indirim yapılır ve borcun kararlaştırılmış kısmının ödenmesi sonrası borçlu borcun tamamından kurtulur. Borçlu borçlarını belli bir oranda ve belli bir vade içerisinde öder.

Tenzilat Konkordatosu nedir?

Tenzilat konkordatosunda alacaklılar, borçluya karşı, alacaklarının belirli bir yüzdesini tahsil etmekten vazgeçerler ve borçlu borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmını (yüzdesini) ödemek suretiyle borçlarının tamamından kurtulur.

Konkordato kararı nasıl alınır?

Konkordato Nasıl İlan Edilir? Konkordato ilan edilebilmesi için borçlu şirketin tüm mali verilerini Asliye Ticaret Mahkemesi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Mali verilerde en önemli olan nokta konkordato planlamasıdır. Mahkeme kararını bu planlamaya göre vermektedir.