Alacak bakiyesi ne anlama gelir?

– Alacak Bakiyesi: Cari hesap bakiyesinin bize alacaklı olduğunu ifade eder. Cari Hesap bakiyesinin borçlu olması durumunda; karşı taraftan tahsilat yapmamız gerektiği anlaşılmalıdır. Bu durumda müşteri ile yaptığımız sözleşmeye göre nakit, pos, kredi kartı, çek-senet olmak üzere tahsilat isteyebiliriz.

Alacak hesapları nedir?

Bir şirketin müşterilerinin finansal durumunu belirlemek için bir ölçü olarak kullanılır. Alacak hesapları, bir şirketin alacaklarının normalden çok daha yavaş bir şekilde toplandığını gösterirse, bu durum işin yavaşlayabileceğine veya şirketin satış uygulamalarında daha fazla kredi riski aldığına dair bir işarettir .

Senetsiz alacak hangi hesap?

İşletmelerin mal ve hizmet satışı gibi esas faaliyetlerden kaynaklanan ve vadesi bir yılı geçmeyen senetli ve senetsiz alacakların izlendiği bilanço hesap grubudur. (121 alacak senetleri, 221 alacak senetleri).

Hesap bakiyesi ne anlama gelir?

Bakiye sözlük anlamı olarak; bir hesabın borç ve alacak kısmının arasında kalan fark, yok olan bir şeyin kalan kısmı ve artakalan, geriye kalan anlamına gelir.

Güncel bakiye kullanılabilir bakiye ne demek?

Kullanılabilir Bakiye; Vadesiz hesabınızın anlık bakiyesidir. Vadesiz YTL hesabınıza bağlı KMH olması durumunda, hesabınızın bakiyesi ve kalan kredi limitinizin toplamı kullanılabilir bakiyeyi verecektir. Hesabınızda bloke edilmiş tutar bulunuyorsa, bloke edilen tutarlar kullanılabilir bakiye tutarından düşülmektedir.

Alacak muhasebesi nedir?

Bir arkadaşınıza para verdiğinizde alacaklanırsınız, arkadaşınızdan para aldığınızda borçlanırsınız. Burada kendinizi bir muhasebe hesabı olarak düşünüp ‘alan hesap borçludur veren hesap alacaklıdır’ sonucuna varabilirsiniz. Başka bir ifadeyle ‘paranın girdiği hesap borçludur, çıktığı hesap alacaklıdır.

Bir işletmenin senede bağlanmış ticari borçları uzun vadeli ise hangi hesapta izlenmektedir?

Çözüm: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan, senede bağlanmış ticari borçlarının izlendiği hesaptır. Tek düzen hesap planında borç senetleri bir yıldan kısa veya uzun vadeli olmalarına göre 321 Borç Senetleri hesabı ve 421 Borç Senetleri hesaplarında izlenmektedir.

Senetsiz bir alacağımız senetli hale geldiğinde hangi hesap borçlanır?

Tahsili şüpheli hale gelmiş olan senetsiz alacaklar “120. ALICILAR” hesabının, senetli alacaklar ise “121. ALACAK SENETLERİ” hesabının alacağı karşılığında “128. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR” hesabına borç kaydedilerek bu durumdaki alacaklar normal alacaklar arasından çıkartılır.