Akademik rapor türleri nelerdir?

raporlar, araştırma raporları, uzman raporları, durum raporları ve öneri raporları olarak sınıflandırabiliriz.

Akademik rapor nasıl yazılır?

Rapor Formatı Nasıl Olmalı?

  1. Yazım dili anlaşılır olmalıdır.
  2. Kağıt ölçüsü mutlaka A4 olmalıdır.
  3. Yazı karakteri Times New Roman, biçimi normal ve büyüklüğü 12 punto olmalıdır.
  4. Yazım aralığı 1.0 satır olmalıdır.
  5. Alt -üst kenar boşlukları 4.25 cm, yan kenar boşlukları her iki tarafta 4.35 cm olmalıdır.

Tıbbi rapor türleri nelerdir?

Raporlar tıbbi rapor, adli rapor ve bilimsel rapor olmak üzere üç ana gruba ayrılır. Tıbbi Rapor: hekim veya kurul tarafından düzenlenir. Bu raporlarda sonuçlarına göre kesin ya da geçici olmak üzere iki aşaması olabilir.

Üniversitede rapor nasıl yazılır?

Önce ödevin/raporun adı yazılır. Ortalanması ve büyük harfle veya koyu renk yazılması adı kapaktaki diğer bilgilerden ayırmak açısından önemlidir. Çalışmanın adından sonra hazırlayanın adı, soyadı, numarası ve sınıfı yazılır. Bu bilgilerin altına son teslim tarihi eklenir.

Ödeve rapor nasıl yazılır?

Bu işlem yapılırken şu yol izlenir:

  1. Ödevin/araştırma raporunun başlığı yazılır. Başlık, kısadır, açıktır ve konuyu çağrıştırır.
  2. Not kartlarındaki notlara dayanılarak konunun ana başlıkları belirlenir.
  3. Ana başlıklar altındaki alt başlıklar yazılır.
  4. Alt başlıkların altına da ilgili alt başlıklar yazılır.

Resmi kuruma rapor nasıl yazılır?

Raporun bölümleri nelerdir?

Özgün araştırma raporlarının içeriği şu sırayı takip eder: Başlık, Özet, Giriş, Kuramsal / Kavramsal Çerçeve, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Notlar, Kaynakça ve Ekler. İçerik başlıklarının açıklamasını takip eden bölümde bulabilirsiniz.

Raporun birinci kısmında hangi bölümler bulunur?

Birinci Kısım Raporun birinci kısmında aşağıdaki bölümler bulunur. Kapak sayfası Hazırlanan bir raporun ilk sayfası kapak sayfasıdır. Araştırma hakkında genel bilgilerin, amacının, kullanılan yöntemlerin ve elde edilen bulguların kısa ve genel bir biçimde tanıtıldığı bölümdür. Bu bölüm genelde uzun tutulmaz.