ADR kuralları nelerdir?

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) , tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınamasını sağlayan bir yönergedir, Bu yönerge, taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların.

Istisnai miktar nedir?

Sınırlı ve İstisnai miktar taşımaları: Asla tek tipte paketler İstisnai paket olamaz. ( Paket tipi kombine olmalıdır. ) 1 Litre veya 1 Kg luk limitler aşılamaz. Bunlara İstisnai miktar (excepted quantity) taşıması adı verilir.

ADR’li taşıma nedir?

Adr ‘li taşımacılık hizmeti tehlikeli maddelerin karayolları ile uluslararası taşınmasını sağlayan bir antlaşma türüdür. Bu belgeye sahip olan firmalar karayollarında tehlikeli madde taşıma işlemlerini güvenle profesyonel şekilde yapabilme hizmeti sağlar.

ADR neyi kapsar?

Tehlikeli madde yüklü her türlü aracı kullanan sürücü ve operatörleri ve bağlı bulundukları İşletmecileri, Bu faaliyetlerde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç ve benzerlerini, Yabancı plakalı taşıtlarla Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinden yapılan uluslararası taşımaları kapsar.

ADR kaç sınıfa ayrılır?

Tehlikeli madde sınıfları, Birleşmiş Milletler Uzmanlar Komitesi tarafından dokuz sınıfa ayrılmaktadır.

ADR nin açılımı nedir?

ADR; Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Antlaşması’dır. ADR kısaltması; (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) ingilizce isminden alınmıştır.

Paketleme grubu 3 ne anlama gelir?

Paketleme Grubu III- Az tehlikeli ! anlamına gelmektedir.

ADR taşıma evrakı nedir?

ADR’ye tabi olan tehlikeli maddelerin kara yolu ile gönderimi sırasında düzenlenen belgedir. İrsaliyeden tamamen bağımsız olmalı ve tehlikeli madde ile ilgili tüm içerik bilgi ile beraber taşımayı gerçekleştirecek olan araç ve şoför bilgilerini de içermelidir.

ADR uygunluk belgesi nedir?

ADR Araç Uygunluk Sertifikası: Piyasada pembe şeritli belge veya T9 belgesi olarak da bilinir. ADR Bölüm 9 kapsamında tehlikeli madde taşımacılığı araçları için verilir. Belgeyi araç sahibi alır. 1 senelik bir belgedir, araca yıllık teknik muayene yapılarak uygun sonuçlandığında belge yenilenir.

ADR’li tank nedir?

ADR’li tanker nedir? T9 Belgesi (ADR Araç Uygunluk Belgesi) aracın veya ekipmanın Tehlikeli Madde Taşımaya uygunluğunun doğrulandığı ve yetkili makamlarca düzenlenen belgedir.

ADR tabelası nedir?

Aracın veya ekipmanın tehlikeli madde taşımaya uygunluğunun doğrulandığı ve yetkili makamlarca düzenlenen belgedir. ADR mevzuatı gereğince T9 belgesi ancak aracın trafiğe tescil olduğu ülkedeki yetkilendirilmiş kurum tarafından verilebilir.