Adi ortaklık tüzel mi gerçek mi?

Adi şirketler Türk mevzuatında Borçlar Kanunu içerisinde düzenlenmiştir. Buna göre, olan adi şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bu nedenle kendilerine ait mal varlıkları üzerinde ortaklarının elbirliği mülkiyeti vardır. Adi ortaklığın iflası istenemeyeceği gibi, adi ortaklığın ticari unvanı da yoktur.

Hangi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur?

Adi ortaklık, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) kapsamında yer alan ortaklıkların aksine tüzel kişiliği haiz değildir. Tüzel kişiliği olmadığından, adi ortaklık, üçüncü kişilerle ilişkilerinde bağımsız bir varlığa sahip değildir.

Adi şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır mı?

Giriş 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu[1] (“TTK”), anonim şirketin kurulması ile şirketin tüzel kişilik kazanması safhalarını ayrı ayrı düzenlemektedir. Ancak şirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.

Adi ortaklık şirketi nasıl kurulur?

Adi şirket kurmak isteyen kişiler bu ortaklığı noter huzurunda imzaladıkları bir sözleşme ile kurabilmektedir. Adi ortaklıklar da ticaret siciline kaydolma zorunluluğu bulunmamaktadır fakat adi ortaklık sonrasında ticaret siciline kaydolmak istenirse her ortağın ayrı ayrı kaydı gerçekleştirilmektedir.

Adi ortaklık ticaret şirketi mi?

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere adi ortaklık yapısı ticari işletmenin unsurlarını taşımamaktadır.34 Bu nedenle tüzel kişi ya da gerçek kişilerden oluşan adi ortaklıklar aracılığıyla işletilen işletmeler ticari işletme değildir.

Anonim şirket hangi işlemden sonra tüzel kişilik kazanmış sayılır?

Anonim şirketlerin tüzel kişilik kazanması hususunda TTK, “Anonim şirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.” ilkesini aynen muhafaza etmektedir (TTK m.355/f.1).

Şahıs şirketi adi ortaklık nedir?

Adi ortaklıkta kişi unsuru: Adi ortaklık, bir şahıs ortaklığı olarak en başta, ortak tarafların eşit ve aynı durumda olduğu bir ortaklık türüdür. Adi ortaklık kurulabilmesi için en az iki kişi olması gerekmektedir. Adi ortaklıkta tüzel kişilik bulunmadığı için, ticaret sicil kaydı gerekmeyen bir ortaklık türüdür.