AB kurumları neler?

BİR BAKIŞTA AB / Avrupa Birliğinin Kurumları

  • Avrupa Parlamentosu.
  • Avrupa Komisyonu.
  • Avrupa Birliği Konseyi.
  • Avrupa Birliği Zirvesi.
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı
  • Avrupa Sayıştayı
  • Avrupa Merkez Bankası
  • Diğer Kurum, Organ ve Ajanslar.

AB anlaşmasının en önemli hükümlerini ne oluşturur?

Bu iki Antlaşma aynı hukuki değere sahiptir. Birlik, Avrupa Topluluğu’nun yerini alır ve halefi olur. Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri üzerine kuruludur.

Avrupa Parlamentosu hangi kurumla birlikte?

AB kurumsal yapısı içerisinde yasama faaliyeti; Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin işbirliği ile gerçekleşir. Yasama sürecinde her bir kurumun görevi, yetkisi ve sorumluluğu birbirinden farklıdır.

AB zirvesine kimler katılmaktadır?

Zirve, Avrupa Birliği üyesi devletlerin devlet ya da hükûmet başkanlarının ve Avrupa Komisyonu başkanının katılımlarıyla yürütülür. Zirveye Avrupa Birliği Konseyi’nin başkanı başkanlık eder.

Avrupa Birliği Antlaşması hangi yıl?

Maastricht Antlaşması, diğer adıyla Avrupa Birliği Antlaşması, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu antlaşma ile 1999’a kadar parasal birliğin tamamlanmasına, Avrupa vatandaşlığının oluşturulmasına ve ortak dış ve güvenlik ile adalet ve içişlerinde işbirliği politikalarının meydana getirilmesine karar verildi.

AB sözleşmeleri nedir?

Avrupa Birliği Antlaşmaları AB’nin anayasal temellerini belirleyen Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler arasındaki bir dizi uluslararası anlaşmadır. Çeşitli AB kurumlarını birikimleri, usulleri ve hedefleri ile birlikte kurarlar.

Avrupa Parlamentosu kaç üyeden oluşur?

Son Parlamento seçimi 2019 yılında yapıldı. Parlamento, bugün için Avrupa Birliği’ne üye 27 devletin toplamda 705 temsilcisinden oluşuyor. Bu rakam, 704 üye ve bir Başkanı içeriyor. Hangi üye devletin kaç parlamenter ile temsil edileceği üye devletlerin nüfuslarına göre tespit ediliyor.

Avrupa Parlamentosunda kaç milletvekili var?

1 Ocak 2007 tarihinden beri Avrupa Parlamentosu’nun 785 milletvekili vardır. Bu sayının 2009 seçimlerinden sonra en fazla 751 olmasına, üye ülkelerin en az 5, en fazla 99 milletvekili çıkarabilmesi üzerine karara varılmıştır. Seçimler oy kullanma hakkı olan kişiler arasında her beş yılda bir yapılır.