6502 sayılı yasa ne zaman yürürlüğe girdi?

Paylaş: İşbu duyuru, 28.11

Tüketici Hakem Heyeti zorunlu mu?

Bilindiği üzere tüketiciye yönelik uygulamalardan doğacak uyuşmazlıklarda dava yoluna başvurmadan önce mezkûr uyuşmazlığın konusunun belli parasal sınırların aşağısında olması halinde Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru zorunludur.

Tüketici Hakları kim tarafından yapıldı?

Ülkemizin de taraf olduğu 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesine göre 9 tane temel ve evrensel tüketici hakkı mevcuttur.

6502 sayılı kanun neleri kapsar?

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve …

6502 sayılı tüketici kanuna göre ayıplı mal süresi ne kadardır?

Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır. İkinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz. 6502 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklıdır.

Tüketici Hakem Heyeti ücret alıyor mu?

Başvurudan herhangi bir ücret alınmamaktadır. 2015 yılı için Uyuşmazlığınızın değeri; 2

Hakem heyeti başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

KARAR SONUCUNU NE ZAMAN VE NASIL ÖĞRENEBİLİRİM? Yaptığınız banka dışındaki tüm başvuruları e-devlet sistemindeki tüketici portalından takip edebilirsiniz. Kararınız belli olduktan sonra evinize tebligat yoluyla bildirim yapılacaktır.

6502 sayılı kanun Diğer Talepler nedir?

– Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, – Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, – İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.