35a uzlaşması nedir?

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 35/Amaddesi, taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlığı uzlaşma yöntemiyle kısa sürede ve en az masrafla çözmek için uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere düzenlenmiştir. 35/A uzlaşması, en az masrafla en hızlı ve en doğru, en adaletli çözüm yöntemidir.

Uzlaşmaya avukat katılabilir mi?

Ceza Dairesi’nce verilen bir kararla, uzlaşma teklifinin avukatlara yapılabileceğine hükmetti. Karara göre ; kişinin uzlaştırma hususundaki beyanı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olup, hak sahibinin açık beyanı ya da açıkça (varlığı halinde) vekaletnamede bu hususta vereceği yetki ile vekili kullanabilecektir.

35 A Protokolü nedir?

Madde 35/A- Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler.

Uzlaşma Sözleşmesi ne demek?

Uzlaşma; suçtan mağdur olan kişinin, suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılanmasının sona ermesidir. Uzlaşma süreci, şikayetten vazgeçmek değildir. Şikayetten vazgeçilme halinde uzlaştırmadan yararlanılamaz. Bu yüzden ifade olarak; “Şikâyetçiyim, Fakat Uzlaşmak İstiyorum” şeklinde ifade kullanılmalıdır.

Uzlaştırmacı avukat nasıl olunur?

Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamaları gerekmektedir. Ehliyetlerinin olması gerekir. Hukuk fakültesinden ya da hukuk programlarına yer veren iktisat, siyasal bilgiler, idari bilimler, maliye ya da polis akademisinden mezun olmaları gerekmektedir.

Adalet mezunu uzlaştırmacı olabilir mi?

En çok merak edilen konuların başında AÖF mezunlarının uzlaştırmacı olabilmesi geliyor. Ancak, Açıköğretim Fakültesi Adalet bölümünden mezun olan adaylar uzlaştırmacı olamaz. Çünkü bu bölüm önlisans programıdır ve 2 yıllıktır. Uzlaştırmacı olabilmeniz için en az 4 yıllık bölümden mezun olma şartı bulunmakta.

Uzlaşma görüşmeleri nerede yapılır?

Bu görüşmelerin, gerek uzlaştırmacının ve gerekse de tarafların güvenlikleri için adliyede bulunan uzlaştırma için görüşme odalarında gerçekleştirilmesi isabetli olacaktır. Bu kapsama kolluk birimlerinin (polis ve jandarmanın) karakol binaları da dahil edilmelidir.

Sulh tutanağı ilam hükmünde midir?

1. Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler: 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu döneminde ayrı bir kurum olarak düzenlenmeyen sulh müessesesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 38 uyarınca mahkeme huzurunda yapılan sulhler ilâm niteliğindedir.