3 sınıf metin türleri nelerdir?

Metinler türleri düz yazı ve şiir olmak üzere ikiye ayrılır. Bir haberi, olayı, düşünceyi veya durumu cümleler halinde ifade eden yazılara düz yazı denir. Düz yazı da kendi içinde hikaye edici ve bilgilendirici olmak üzere ikiye ayrılır.

Hikaye çeşitleri neler?

Hikaye anlatım teknikleri bakımından iki ana gruba ayrılır. Bunlara kısaca Durum Öyküsü ve Olay Örgüsü denir. Ancak modern edebiyatın gelişmesi ile birlikte yeni birçok türü ortaya çıkmıştır.

Hikayenin öncüleri kimlerdir?

Bu tarzın bizdeki en önemli temsilcileri: Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Reşat Nuri Güntekin’dir..

Bir metnin türünü nasıl bulunur?

– Metnin türünü belirlerken konusuna, yazılma amacına ve dil – anlatım özelliklerine bakmak gerekir. – Metin gündelik ve sıradan konuları ele alıyorsa deneme, bilimsel konulardan bahsediyorsa makaledir. – Metinde bir deneyden bahsediliyor, akademik dil kullanılıyor ve kanıtlama amacı güdülüyorsa metnin türü makaledir.

Hikâye edici metin türleri nelerdir?

İlgi çekici bir olayın ya da durumun neden sonuç ilişkisi içinde anlatılmasına “hikâye edici anlatım”denir. Bu anlatım türünün olay, mekân(yer), kişi, zaman gibi öğeleri vardır. Hikâye edici (öyküleyici) anlatım türleri roman, hikâye(öykü), masal, anı, efsane, tiyatro ve fabldır.

Hikaye Çeşitleri Nelerdir isimleri?

Hikaye Çeşitleri Nedir

 • OLAY (KLASİK VAKA) HİKAYESİ
 • DURUM (KESİT) HİKÂYESİ
 • MODERN HİKAYE.

Hikayenin türleri nelerdir kısaca?

Olay Hikayesi: Serim, düğüm ve çözüm planı ile yazılmış bir olayı ele alıp anlatılarak sonuca bağlanan hikaye türüdür. Bir fikir verilir ve okuyucuda heyecan uyandırır.

 • Durum Hikayesi: Durum hikayesinde bir olay anlatılmaz.
 • Modern Hikaye: Modern hikaye diğer iki çeşitten farklıdır.
 • Çehov tarzı hikaye ilk Türk temsilcisi kimdir?

  1 cevap. Anton Çehov, Dünya edebiyatında “durum hikayeciliği”nin öncü ismidir. Bu bağlamda durum hikayeciliğine örnek olabilecek hikayeler yazmış Türk Edebiyatındaki yazarlardan bazıları şunlardır: Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra…

  Modern hikaye temsilcileri kimlerdir?

  Öyküde bir tür olarak 1920’lerde ilk defa batıda görülen bu anlayışın en güçlü temsilcisi Franz Kafka’dır. Bizdeki ilk temsilcisi Haldun Taner’dir.

  Hangi tür metinler vardır?

  Metin Türleri Nelerdir? Nedir

  • ROMAN. İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir.
  • HİKAYE. Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan kısa sanat eserleridir.
  • MASAL.
  • MAKALE.
  • DENEME.
  • FIKRA.