2 farklı yerden sigorta olur mu?

Adınıza iki yerden prim yatmasında Sosyal Güvenlik Kurumu açısından sakınca yok. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.

Kısa çalışma ödeneği alan işçi başka bir işte çalışabilir mi?

Çalıştığı işyerinde uygulanan kısa çalışma kapsamında kısa çalışma ödeneği almakta iken başka bir işyerinde işe başlayan işçi ile ilgili olarak sebep olunan yersiz kısa çalışma ödeneği ödenmesi durumunda işverenliğin hatalı bilgi veya belge vermesi gibi bir durum söz konusu değildir.

İşçi başka bir işte çalışabilir mi?

İş Kanunu’na göre, bir işyerinde haftalık azami çalışma süresi olan 45 saati geçmemek kaydıyla işçilerin asıl işinin dışında ikinci bir işte çalışmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.

Sigortalı ek iş yapabilir mi?

Herhangi Bir İşyerinde Çalışan İşçi Ek İş veya Ticaret Yapabilir mi? Dolayısıyla herhangi bir işyerinde çalışan işçi, işverenle / işyeriyle aksine bir anlaşma yapmamışsa ek iş veya ticaret yapabilir, aynı zamanda başka işte veya işyerinde / işyerlerinde çalışabilir.

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar?

Sigortasız işçi çalıştıran işveren 1 yıl için brüt asgari ücretin 38 katına (135 bin 926 lira) kadar ceza öder. İşveren kayıtdışı işçi çalıştırdığı için işe giriş bildirgesi vermediğinden 2 asgari ücret kadar daha ceza alır.

Kısa çalışma ödeneği alan işçi çalışabilir mi?

Bir dönem kısa çalışma ödeneği alıp, ardından tam zamanlı çalışmaya devam eden iş yerleri kısmı süreli kısa çalışma yapmış oluyor. Bu durumda kişiye, kısa çalışmadaki süreye karşılık işsizlik sigortası fonundan ödeme yapılır. İşveren de fiilen çalışılan sürenin ücretini öder.

Ücretsiz izindeki işçi başka işte çalışabilir mi?

İşçi ücretsiz izne kendi iradesi ile ayrılmıyor. Her ne kadar devlet desteği olsa bile, çalışanın gelir kaybının telafi edip yaşamını idame ettirmek istemesi doğal bir davranış. Uzayan ücretsiz izin sürecinde işçinin bir başka iş yerinde işe girmesinde bir sakınca bulunmuyor.

Işçinin sadakat borcu nedir?

ÖZETİ 6098 sayılı TBK.’nun 396. Maddesi uyarınca “İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. İş sözleşmesinin kurulması ile doğan sadakat borcu, işçi tarafından işverenin çıkarlarını koruma ve gözetme borcudur. …

Devlette çalışan ek iş yapabilir mi?

Bu konuda 657 sayılı Kanun aydınlatıcı mahiyete sahip. Kanuna göre memurlar sosyal güvenlik anlaşması ile bir işyerinde çalışamıyor ya da kendi adlarına yine sosyal güvenlik sistemine dahil olarak (Bağ-Kur) iş yeri kuramıyor. Bu konuda sınırlamalar olsa da memurların ek iş yapmaları mümkün.

Kamuda sürekli işçi başka işte çalışabilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, haftalık azami çalışma süresi olan 45 saati geçmemek kaydıyla işçilerin asıl işinin dışında ikinci bir işte çalışmasını yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Uygulamada kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin birden fazla işyerinde çalıştıkları yaygın olarak görülmektedir.