18 yaş altı sigorta başlangıcı sayılır mı?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortasına tabi çalışmak, sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor. 18 yaşından önce sigortalı çalışmaya başlayanların sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları …

Lise yapılan stajı sigorta başlangıcı sayılır mı?

Eğitimin lise, üniversite gibi çeşitli dönemlerinde staj yapmak zorunlu. Staj döneminde, kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim yatırılmadığından, staj tarihi emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılmıyor.

16 yaşında sigorta başlangıcı olur mu?

60/G maddesi, “Bu maddenin uygulanmasında: 18 yaşından önce Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir” hükmünü içermektedir. 18 yaş uygulaması sadece “yaşlılık aylığından yararlanma şartları” yönünden öngörülmüştür.

Ilk işe giriş tarihi neden önemli?

Özellikle sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar açısından, emeklilik şartlarının belirlenmesinde sigorta başlangıç tarihi çok önemli bir unsur olmuştu. Sigorta başlangıç tarihi ancak engelli hakkıyla emeklilik veya malulen emeklilik ya da ölüm sigortası açısından avantaj sağlayabilir.

Çıraklık sigorta girişi sayılır mı?

Ortaöğretim ve yükseköğretim dönemlerinde yapılan stajlarda emekliliğe esas olan uzun vadeli primler ödenmediği, sadece kısa vadeli sigorta primi ödendiği için sigorta başlangıcı olarak kabul edilmemektedir.

Staj başlangıç sayılıyor mu?

Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Dolayısıyla ilk işe girdiğiniz tarihten itibaren emeklilik hesabınızı yapacaksınız. Bu durumda emeklilik için 1995 yılı ilk sigorta başlangıcı sayılacak.

Staj sigorta girişi sayılır mı?

Staj sigortası doğum sigortasında dikkate alınıyor mu? Ortaöğretim ve yükseköğretim dönemlerinde yapılan stajlarda emekliliğe esas olan uzun vadeli primler ödenmediği, sadece kısa vadeli sigorta primi ödendiği için sigorta başlangıcı olarak kabul edilmemektedir.

Sigortalı işe giriş ne zaman yapılır?

Yasa gereği sigorta girişi, işçi işe başlamadan yapılır. Bu kural, sigortasız işçi çalıştırılmasının önüne geçmek amacıyla getirilmiştir. Ancak kuralın bazı istisnalarına göre, işçi işe giriş çıkışlarının yoğun olduğu bazı sektörlerde, sigortanın işçinin işe başladığı gün yapılması mümkün olabilmektedir.

SGK durumu aktif ne demek?

Çalışan işçi, memur, esnaf, tüccar, çiftçi, muhtar ve isteğe bağlı sigortalılara aktif sigortalı diyoruz. Emekli, malul, ölen sigortalının eşi ve çocukları ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara da pasif sigortalı diyoruz.

Çıraklık Okulu sigorta başlangıcı sayılır mı?

3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır. Bunlar hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılırlar.