13 eksik gün nedeni nedir?

Doğal Afet: Doğal afet durumlarında bildirilecek nedenleridir. Birden Fazla: Birden fazla durumda kullanılan koddur. Diğer Nedenler: Eksik gün nedeni içinde bulunmayan durumda kullanılan koddur….

01 İstirahat
13 Diğer Nedenler
15 Devamsızlık
16 Fesih tarihinde çalışmamış
17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

Hizmet dökümünde eksik gün 12 ne demek?

12-Birden Fazla: Yine, Nisan dönemi öncesi için, kısa çalışma uygulaması kapsamında olduğu halde, kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan işçilerin, o ay içerisinde, kısa çalışmayla beraber, devamsızlık, istirahat vb. eksik gün nedenleri de varsa bildirimler bu kod üzerinden yapılacaktır.

Eksik gün 29 ne demek?

Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan sigortalılar için, – “28-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç.10.Md)”, -Aynı ayda başka eksik gün nedeni olması halinde, “29-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç.10.Md) ve diğer”, Adında yeni eksik gün kodları oluşturulmuştur.

E Devlet eksik gn nedir?

Eksik gün bir çalışanın ilgili bir ayda kaç gün eksik prim günü olduğunu gösteren kavramdır. Eksik gün bildirilirken nedenleri ile bildirmek zorunlu. Her ayın 23 ‘üne kadar e- bildirgeler ile birlikte eksik günler de hizmet belgelerinde yer alarak bildirilmekte.

SGK eksik gün nedeni ne demek?

Eksik gün kodları, işverenin çalışanlarını 30 günden daha az çalıştırması durumunda, kişi bazında sigortalının kaç gün eksik çalıştığını ve eksik çalışma nedeni ispatlamak için kullanılan kodlardır.

4a hizmet dökümü eksik gün 13 ne demek?

13- Sgk Eksik Gün Nedenleri Çalışanın 30 günden az çalışma sebebi diğer maddelerde belirtilen bir nedene uymuyorsa bu kodla bildirim yapılır.

Eksik GN 6 ne demek?

Eksik gün nedeni olarak kısmi istihdam (06 kodlu) seçilip 20 günden fazla hizmet bildirilmesine çalışıldığında “Eksik gün nedeni olarak “6-Kısmi İstihdam” seçilenler için 20 günde fazla hizmet bildirilemez.” şeklinde uyarı verilmektedir.

Eksik gün nedeni 28 ne demek?

Ücretsiz İzine Çıkarılan Çalışanlara Yönelik Eksik Gün Kodu Olarak “28 Pandemi Ücretsiz İzin” Kodu Sisteme Tanımlanmıştır. Buna göre, işverenler anılan kapsamda ücretsiz olarak izne çıkardıkları çalışanlarına ilişkin eksik gün kayıtlarını, “28- PANDEMİ Ücretsiz İzin” kodu ile SGK’ya bildirebilecektir.

Eksik gün nedeni 27 ne demek?

Kısa çalışma ödeneği alan sigortalıların aynı ayda başka bir eksik gün nedeni olması halinde (İstirahat, tutukluluk vs) eksik gün nedeni olarak “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” kodu seçilmelidir.